EQUIP DOCENT EDUCACIÓ INFANTIL

- COMUNITAT DE PETITS
Anna Pellicer                    Cristina Marsal       
Laia Serra                        M.Àngels Comella                
Ramona Santaeulàlia        Bibiana Bautista

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

- COMUNITAT DE MITJANS    
Mari Prat                        Montse Planas
Raquel Solanellas            Pilar Bonvehí
Lurdes Fernández            Segi Beltrán

- COMUNITAT DE GRANS
Neus Pérez                     Sílvia Boix
M. Àngels Vila                 Miquel Gruas       
Sílvia Cardona                Roser Fons                                     

- SUPORT             
PETITS:       Caterina Benavides , Maria Colell (Carles Sala) i Rosa Vilaseca
MITJANS:    M. Elena Mouro, Lurdes Pujol i Laura Torra
GRANS:       Carme Cusí

- BIBLIOTECA                Carme Cusí 
- MÚSICA                       Gemma Solà i Rosa Vilaseca
- E. FÍSICA                    Carlos Domènech
- PSICOMOTRICITAT     Rosa Vilaseca
- ANGLÈS                       Cristina García, Raquel Solanellas, Laura Torra
                                      i Rosa Vilaseca
- RELIGIÓ                      Lurdes Pujol
- SIEI                             Adela Ruiz
- EDUCADORA EE           Carolina López
- TÈCNICA EE                 Sílvia Bardés
- TÈCNICA EI                 Mercè Casas
- AUXILIARS                  Marta Solé i Alba Carrasco 
- DIRECCIÓ                    Maria Colell, Sara Subirà i Elisabet Traveset

COL·LABOREN AMB L'ESCOLA

Serveis educatius:
  • EAP (Equip d'Assessorament Psicopedagògic):
  • CREDA (Logopeda): Montserrat Ramonet
  • FISIOTERAPEUTA: Alba Sagués
  • CRP (Centre de Recursos Pedagògics): Joan Coromina i Maite Gessé